edge

Volg onze BLOG en klik hier

PROJECTShotelsinterieurkantorenwoningbouwzorg

EXPERIENCE


VFO Architects is ruim 25 jaar actief. De werkzaamheden zijn in de loop van de tijd sterk toegenomen in zowel diversiteit van projecten als de situering ervan.

Het werkgebied omvat geheel Nederland en daarnaast zijn er diverse projecten in het buitenland gerealiseerd.

Het bureau beschikt over een zeer ruime ervaring en deskundigheid op tal van terreinen. Het hele scala: ontwerpen van in- en exterieur, planuitwerking, bestekken, bouwvoorbereiding, kostenbeheersing, kwaliteitsbeheersing, directievoering en bouwtoezicht wordt volledig beheerst.

Daarnaast worden haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd, locatieanalyses samengesteld, wordt bouwmanagement gevoerd en worden inspraakprocessen begeleid.CONTACTVFO Architects | Urban design b.v.

Grote Berg 18c
5611 KK EINDHOVEN
The Netherlands

T +31 (0)40 2507700
E info@vfo-arch.nl


W4TC
WEBDESIGN BY WORKING4TOMORROW