Selecteer een pagina

Duurzaam bouwen voor een architect

Duurzaam bouwen is een breed begrip, het is een term, waar we in de architectuur en in de bouwwereld veelvuldig mee schermen. Daardoor kunnen we aangeven wat dit inhoud. Als we naar de context kijken is het voor onze opdrachtgevers belangrijk te weten of dat zij voor- en of nadelen inzichtelijk hebben van duurzaam bouwen. Wat is er nodig om duurzaam bouwen in praktijk te brengen op een economisch verantwoorde wijze. Daar kunnen we u meer over vertellen.

Effecten op het Milieu

Er word rekening gehouden met de effecten op het milieu. Bij het ontwerp van een gebouw, maar ook tijdens de bouw, tijdens renovatie of tijdens sloop. Aan de achterkant gaat het ook over het gebruik van het gebouw. Bijvoorbeeld door de uitstoot van  CO2. Door energieverbruik van verwarming en koeling. De milieueffecten bekijken we over de levensduur van een gebouw.

De rijksoverheid

De rijksoverheid geeft in het klimaatakkoord op 28 juni 2019 aan wat de ambities zijn. Zij zorgen voor een stroom aan informatievoorzieningen. Marktpartijen springen hier ieder op hun eigen manier mee om. Ze vergaren kennis en verstrekken die kennis. Marktpartijen verkopen ook duurzame producten onder de kop duurzaam bouwen. Ze hebben ervaring!. Er zijn ook marktpartijen die programma’s of software verkopen, om de gebouwen duurzaam te kunnen meten en toetsen.

Wat wil de rijksoverheid?:

“De rijksoverheid, willen de CO2-uitstoot terug willen dringen. Zij stellen tussen 2018 en 2028 €435 miljoen beschikbaar voor het programma Aardgasvrije wijken. In totaal is ongeveer €380 miljoen bestemd voor proeftuinen met aardgasvrije wijken. Hiervan is €120 miljoen in 2018 en 2019 vastgelegd voor de eerste 27 proeftuin-gemeenten.”

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aardgasvrije-wijken/bestaande-gebouwen-aardgasvrij-maken

Wat doen wij aan duurzaam bouwen?

We werken onze eerste bio-based projecten verder uit met als mooie uitdaging een appartementengebouw met 70 eenheden in houtskeletbouw. Zo dragen wij ook ons steentje bij aan de ontwikkeling van een meer duurzame wereld. Ook staat de omgevingsvergunning klaar voor een appartementengebouw met gerecyclede bakstenen.

De hele stikstof problematiek houden de bouwwereld nog wel even bezig, maar we maken mooie stappen in de goede richting.

Het team van VFO Architects | Urban design b.v.